Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Omgevingsrecht

Basiscursus Omgevingsrecht

Doelgroep
Omgevingsdiensten 

Inhoud
- Omgevingsbeleid
- Wet milieubeheer
- Activiteitenbesluit
- Activiteitenregeling
- Waterwetgeving
- Externe veiligheid
- Besluit risico zware ongevallen
- Gevaarlijke stoffen
- Natuurwetgeving
- Bodemwetgeving
- Ruimtelijke ordeningsrecht in relatie met milieuwetgeving
- Wetgeving bouwen en wonen
- Vergunningverlening, toezicht en handhaving
- Actuele jurisprudentie
- Nieuwe ontwikkelingen, waaronder de Omgevingswet 

Resultaten na de opleiding
Na afronding van deze cursus heeft u basiskennis voor wat betreft omgevingsrecht en kent u de relaties tussen wet- en regelgeving tussen de verschillende thema’s binnen het omgevingsrecht.

Duur van de opleiding
Basiscursus: 5 dagen (10 dagdelen)
Verdiepingscursus: 7 dagen (14 dagdelen) 

Examen
Wanneer men de volledig cursus heeft doorlopen en voor de toets geslaagd bent ontvangt men een deelname certificaat. 

Contactpersoon voor deze opleiding

René van den Heuvel

Duur van de opleiding
5 dagen
Investering
Op te vragen
Direct inschrijven